คำว่า ' อวดเก่ง ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า pretentious
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : boastful
คำที่คล้ายกัน : อวดรู้, อวดฉลาด
คำตรงกันข้าม : ถ่อมตน, เจียมตัว
ตัวอย่างประโยค : ทุกคนมองว่าเขาเป็นเด็กอวดเก่งเกินไป ทำให้ดูไม่น่ารัก
ความหมายภาษาไทย : ที่สำแดงว่าตัวเก่ง, ที่ทำเป็นเก่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ