คำว่า ' ด้อยพัฒนา ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า underdeveloped
คำที่คล้ายกัน : ด้อยความเจริญ, ล้าหลัง
คำตรงกันข้าม : เจริญ,พัฒนา
ตัวอย่างประโยค : นคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่สำคัญอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้วกำลังพัฒนาและด้อยพัฒนา
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ