คำว่า ' วงการ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า circle
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : field; quarter; coterie; society
คำที่คล้ายกัน : แวดวง
หน่วยนับ : วงการ
ตัวอย่างประโยค : Aristotle มีอิทธิพลต่อวงการศึกษา และวงการนักปรัชญาศาสนามาเป็นเวลานาน
ความหมายภาษาไทย : หน่วยงาน, กลุ่มบุคคล
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ