คำว่า ' ความร่วน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า friability
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : crumbling; crispness
คำที่คล้ายกัน : ความซุย, ความร่วนซุย
คำตรงกันข้าม : ความเหนียว, ความหนืด
ตัวอย่างประโยค : ดินที่จะใช้ปลูกต้นไม้ต้องเป็นดินที่มีความร่วนซุย
ความหมายภาษาไทย : ลักษณะเป็นก้อนไม่เหนียว แตกละเอียดได้ง่าย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ