คำว่า ' ความทุกข์ร้อน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า distress
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : worry; anxiety; upset; trouble; grief; agony
คำที่คล้ายกัน : ความทุกข์, ความเดือดร้อน
คำตรงกันข้าม : ความสุข, ความยินดี
ตัวอย่างประโยค : ศาสนาได้ช่วยเหลือชี้แนะผู้มีความทุกข์ร้อนใจให้คลายทุกข์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ