คำว่า ' อกตัญญุตา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า ingratitude
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ungratefulness
คำที่คล้ายกัน : ความอกตัญญู
คำตรงกันข้าม : ความรู้คุณ
รากศัพท์ : (บาลี)
ตัวอย่างประโยค : เขาเป็นคนที่ไม่มีอกตัญญุตาต่อผู้มีพระคุณเลย
ความหมายภาษาไทย : ความเป็นคนไม่รู้คุณที่ท่านทำแก่ตน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ