คำว่า ' ความชัง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hatred
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : dislike; animosity; detestation; loathing; abomination
คำที่คล้ายกัน : ความชิงชัง, ความเกลียด
คำตรงกันข้าม : ความชอบ, ความรัก
ตัวอย่างประโยค : ความรู้สึกชอบกับความชังนี้ตามความหมายทางธรรมะแล้วย่อมถือว่าเป็นความทุกข์เท่ากัน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ