คำว่า ' ความเฉลียวฉลาด ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cleverness
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : ingeniousness; intelligence
คำที่คล้ายกัน : ความฉลาด, ความหลักแหลม, ความฉลาดเฉลียว
คำตรงกันข้าม : ความโง่, ความเขลา
ตัวอย่างประโยค : ตามหลักโหราศาสตร์ว่ากันว่าบุคคลที่เกิดราศีสิงห์จะเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดรอบรู้และกล้าแสดงออกแต่ก็แฝงไว้ด้วยความขี้อาย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ