คำว่า ' ภาพเขียน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า painting
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : drawing
คำที่คล้ายกัน : รูปภาพ, ภาพลายเส้น
หน่วยนับ : ภาพ
ตัวอย่างประโยค : ในอดีตภาพเขียนของจิตกรค่าย Impressionism ถูกโจมตีว่าเป็นศิลปะที่แหกคอก แต่ปัจจุบันกลับได้รับความนิยมอย่างมาก
ความหมายภาษาไทย : ภพาที่เกิดจากการขีดเขียนขึ้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ