คำว่า ' ภาคภูมิใจ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า take pride in
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be proud of; have a sense of pride
คำที่คล้ายกัน : ภูมิใจ, ชื่นชม
คำตรงกันข้าม : ละอาย, อาย
ตัวอย่างประโยค : ชาวจีนต่างภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีมายาวนานถึง 5,000 ปี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ