คำว่า ' หลังยาว ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า lazy
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : indolent
คำที่คล้ายกัน : ขี้เกียจมาก, สันหลังยาว
คำตรงกันข้าม : ขยันขันแข็ง
ตัวอย่างประโยค : การทำงานในลักษณะนี้อาจเข้าสำนวนที่ว่าคนหลังยาว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ