คำว่า ' ขจาย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า spread
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : diffuse; extend; be disseminated; be widespread
คำที่คล้ายกัน : กระจาย, ขจรขจาย
คำตรงกันข้าม : กระจุก
รากศัพท์ : (เขมร)
ตัวอย่างประโยค : ชื่อเสียงของเขาขจรขจายไปถึงต่างประเทศ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ