คำว่า ' หูอื้อ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า have a ringing in one's
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : tinnitus
ตัวอย่างประโยค : เสียงรถไฟแล่นเข้าอุโมงค์ดังลั่นจนหูอื้อ
ความหมายภาษาไทย : หูไม่ได้ยิน มีเสียงดังอยู่ในหู
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ