คำว่า ' ฟอกขาว ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bleach
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : whiten
คำที่คล้ายกัน : ฟอก
ตัวอย่างประโยค : ประเทศสวีเดนเลิกจำหน่ายผ้าอนามัยชนิดสอดที่ฟอกขาวตั้งแต่ปลายปี 2532
ความหมายภาษาไทย : ทำให้เป็นสีขาว หรือมีลักษณะขาวขึ้นโดยใช้สารเคมี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ