คำว่า ' ฟอกขาว ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า bleached
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : bleached white; bleached clean
ตัวอย่างประโยค : แป้งสาลีฟอกขาวจะสูญเสียวิตามินและเกลือแร่ไปถึง 80%
ความหมายภาษาไทย : ที่ทำให้เป็นสีขาว หรือมีลักษณะขาวขึ้นโดยใช้สารเคมี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ