คำว่า ' แพร่ระบาด ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า spread out
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be prevalent; be dispersed; be disseminated
ตัวอย่างประโยค : ถ้าปลูกพืชซ้ำๆ กันในที่เดิมตลอดทั้งปี จะทำให้โรคแมลงแพร่ระบาดได้ง่าย เนื่องจากมีการสะสมของโรคโดยไม่ขาดตอน
ความหมายภาษาไทย : กระจายออกไปได้โดยเร็ว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ