คำว่า ' ประการหนึ่ง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า some
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : a feature
ตัวอย่างประโยค : มีเทคนิคบางประการที่สามารถนำมาใช้ให้งานง่ายลงได้ เทคนิคประการหนึ่งก็คือการแบ่งงานเป็นหน่วย
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ