คำว่า ' ใบประกาศ ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า poster
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : handbill; notice; circular
ตัวอย่างประโยค : ใบประกาศรับสมัครงานติดอยู่หน้าบริษัท
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ