คำว่า ' ถ่ายทอดวิชา ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า pass on knowledge
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : teach
คำที่คล้ายกัน : ถ่ายทอดความรู้
ตัวอย่างประโยค : เขานำความรู้จากการทำเข่ง มาประยุกต์สานสุ่มไก่ และถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ลูกหลาน
ความหมายภาษาไทย : นำความรู้ที่ได้จากการเล่าเรียนหรือฝึกฝนไปสั่งสอนต่อให้ผู้อื่น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ