คำว่า ' โดยไม่รั้งรอ ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า hurriedly
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : in a hurry; hastily; not hesitantly
คำที่คล้ายกัน : โดยไม่รีรอ, โดยไม่รอช้า
ตัวอย่างประโยค : เขาสั่งการออกไปโดยไม่รั้งรออะไรทั้งสิ้น
ความหมายภาษาไทย : อย่างไม่รอเวลาให้นานไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ