คำว่า ' ค่าเงินบาท ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า foreign exchange rate of the baht
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : value of the baht; value of silver money
ตัวอย่างประโยค : โอกาสที่ค่าเงินบาทอาจจะแข็งค่าขึ้นเรื่อยๆ มีสูง ซึ่งจะกระทบกับตลาดกับหุ้นบางตัว
ความหมายภาษาไทย : อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของไทยกับต่างประเทศที่มีค่าขึ้นลง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ