คำว่า ' ผ้าพื้น ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า fabric
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : cloth; textile
ตัวอย่างประโยค : แม่ต้องการผ้าพื้น เพื่อนำมาทำเป็นผ้าม่าน
ความหมายภาษาไทย : ผ้าที่ไม่มีลวดลาย มีสีใดสีหนึ่ง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ