คำว่า ' อยู่หมัด ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า under one's control
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : under another's thumb
คำที่คล้ายกัน : อยู่มือ
ตัวอย่างประโยค : แฟนของเขาคนนี้ปราบเขาได้อยู่หมัดเลยทีเดียว
ความหมายภาษาไทย : เกรงกลัวฝีปากหรือฝีมือ, ยอมอยู่ในอำนาจ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ