คำว่า ' องคุลี ' ( CLAS )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า unit of length equal to the width of a knuckle
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : unit of measurement equal to the length of the phalanx of the middle finger
รากศัพท์ : (บาลี)
ตัวอย่างประโยค : แม่ให้เอาน้ำใส่ในหม้อข้าว 1 องคุลี
ความหมายภาษาไทย : ชื่อมาตราวัดแต่โบราณ ยาวเท่ากับข้อปลายของนิ้วกลาง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ