คำว่า ' องค์การเภสัชกรรม ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Government Pharmaceutical Organization
ตัวอย่างประโยค : องค์การเภสัชกรรมจัดยารักษาเหาไปให้โรงเรียนต่างๆ ในชนบท
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ