คำว่า ' อกรรมกริยา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า intransitive verb
คำที่คล้ายกัน : กริยาอกรรม
รากศัพท์ : (สันสกฤต/ไวยากรณ์)
ความหมายภาษาไทย : กริยาที่สำเร็จรูปได้ความบริบูรณ์โดยไม่ต้องมีกรรมรับ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ