คำว่า ' อกตั้ง 2 ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า throw out one's chest
คำที่คล้ายกัน : ตัวตรง
ตัวอย่างประโยค : เขายืดตัว อกตั้ง ไหล่ตรง และเชิดหน้าเดินไม่สนใจใคร
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ