คำว่า ' อกตั้ง 1 ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า at full speed
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : with utmost effort
คำที่คล้ายกัน : เต็มที่, เต็มแรง
ตัวอย่างประโยค : เขาวิ่งอกตั้งมาหาผม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ