คำว่า ' ปกติธรรมดา ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า normal
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : usual; common; ordinary; regular
คำที่คล้ายกัน : ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ
คำตรงกันข้าม : ผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค : การซื้อเสียงกลายเป็นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแล้ว
ความหมายภาษาไทย : เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ