คำว่า ' ปกติธรรมดา ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า regularly
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : usually; commonly; ordinarily; normally
คำที่คล้ายกัน : ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ
คำตรงกันข้าม : ผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค : หลังจากหายป่วยแล้ว เขาก็ปฏิบัติตนปกติธรรมดา ไม่บำรุงร่างกายด้วยยาบำรุงใดๆ ทั้งสิ้น
ความหมายภาษาไทย : เป็นไปตามเคย, ไม่แปลกไปจากเดิม
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ