คำว่า ' เหลือร้าย ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be awful
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be terrible; be dreadful
คำที่คล้ายกัน : ร้ายมาก, ร้ายกาจ
ตัวอย่างประโยค : แผนการของเขาเหลือร้ายจริงๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ