คำว่า ' เหลียวหลัง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า twisted chain
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : twisted necklace
คำที่คล้ายกัน : สร้อยเหลียวหลัง
หน่วยนับ : เส้น
ความหมายภาษาไทย : สร้อยที่มีลักษณะบิดเป็นเกลียว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ