คำว่า ' หินปูน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า limestone
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : tartar; lime
ตัวอย่างประโยค : จากการสำรวจพบว่าบนเขาหินปูนแห่งนี้มีพืชสมุนไพรมากมาย
ความหมายภาษาไทย : หินที่มีเนื้อสารเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตเกือบทั้งสิ้น สารประกอบหินดังกล่าวเกิดจากการตกตะกอนเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีก็มี และที่เกิดจากการตกจมรวมตัวเป็นพืดใหญ่ของสัตว์ประเภทมีเปลือกหุ้มตัว เป็นสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนตก็มี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ