คำว่า ' ห้องแต่งตัว ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า dressing room
หน่วยนับ : ห้อง
ตัวอย่างประโยค : ห้องแต่งตัวของบ้านหลังนี้ใหญ่กว่าห้องอื่นๆ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ