คำว่า ' หวอด 1 ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า yawn
คำที่คล้ายกัน : หาวดังๆ
ตัวอย่างประโยค : ถึงจะหาวหวอดยังไงฉันก็ยังไม่ยอมนอน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ