คำว่า ' หลัก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า stake
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : post; pole
คำที่คล้ายกัน : เสา, ที่มั่น, ที่ผูก, หลักยึด
ตัวอย่างประโยค : เขาเอาเรือไปผูกไว้กับหลัก
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ