คำว่า ' ผู้พัฒนา ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า developer
หน่วยนับ : คน
ตัวอย่างประโยค : งานคอมพิวเตอร์ที่มีขีดความสามารถมากถึงระดับนี้ มีผู้พัฒนาขึ้นมาใช้กันนานพอสมควรแล้ว
ความหมายภาษาไทย : คนที่ทำให้เจริญขึ้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ