คำว่า ' จัดลำดับ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า rearrange
คำที่คล้ายกัน : ลำดับ
ตัวอย่างประโยค : เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถใช้จัดลำดับขั้นตอนการทำงานต่างๆ ได้
ความหมายภาษาไทย : นำสิ่งของหลายๆ สิ่งที่มีลักษณะแตกต่างกันมาจัดเรียงกัน, จัดเรียงถัดกันไปตามลักษณะ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ