คำว่า ' หกกลับ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า tumble
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : fall; take a tumble
คำที่คล้ายกัน : ตีลังกา
ตัวอย่างประโยค : เขาลื่นล้มหกกลับหลายรอบ เพราะรีบร้อนที่จะวิ่งไปให้ทันรถเมล์
ความหมายภาษาไทย : หกคะเมนหงายหลังม้วนเอาหัวกลับขึ้น
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ