คำว่า ' ส่วนเว้าส่วนโค้ง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า arc
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : shape
คำที่คล้ายกัน : ส่วนเว้าโค้ง
ตัวอย่างประโยค : ผมรู้สึกชอบส่วนเว้าส่วนโค้งของรูปทรงแจกันใบนี้มาก
ความหมายภาษาไทย : ส่วนที่มีเส้นรูปนอกหรือพื้นราบบุ๋มคอดโค้งเข้าไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ