คำว่า ' สดใส ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า be cheerful
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : be happy; be delighted; be joyful; be delightful; be gay
ตัวอย่างประโยค : หลังจากได้พักมา 2 อาทิตย์ ดูเขาสดใสอย่างเห็นได้ชัด
ความหมายภาษาไทย : ไม่ขุ่นมัว
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ