คำว่า ' สกปรก ' ( ADJ )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า filthy
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : dirty; rusty; foul; grimy
คำที่คล้ายกัน : คร่ำเครอะ, เปรอะเปื้อน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ