คำว่า ' วัดอุณหภูมิ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า take the temperature
คำที่คล้ายกัน : วัดปรอท
ตัวอย่างประโยค : คุณพ่อคุณแม่สมัยใหม่ควรมีปรอทติดบ้านไว้เพื่อวัดอุณหภูมิของลูกเมื่อมีไข้
ความหมายภาษาไทย : วัดความร้อนเย็นของอากาศโดยใช้เทอร์โมมิเตอร์
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ