คำว่า ' เลี้ยงชีพ ' ( V )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า live
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : earn one's livelihood; make a living; support oneself
คำที่คล้ายกัน : ดำรงชีพ, เลี้ยงชีวิต, ดำรงชีวิต
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ