คำว่า ' โมก ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า Wrightia religiosa (Apocynaceae)
หน่วยนับ : ต้น
ความหมายภาษาไทย : ชื่อไม้ต้นชนิด Wrightia religiosa Benth. ในวงศ์ Apocynaceae ดอกสีขาวห้อยเป็นช่อสั้นๆ กลิ่นหอม ปลูกเป็นไม้ประดับ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ