คำว่า ' แม่ย่านาง ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า boat nymph
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : guardian goddess of boats
ตัวอย่างประโยค : แม่ย่านางเป็นที่เคารพของชาวเรือ
ความหมายภาษาไทย : ผีผู้หญิงประจำรักษาเรือ
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ