คำว่า ' แม่แปรก 1 ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า cow elephant that is a head leader
หน่วยนับ : เชือก
ความหมายภาษาไทย : ช้างพังที่เป็นหัวหน้าโขลง
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ