คำว่า ' เมืองท่าปลอดภาษี ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า free port
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : free tax port
ตัวอย่างประโยค : ฮ่องกงเป็นเมืองท่าปลอดภาษี
ความหมายภาษาไทย : เมืองท่าหรือบริเวณใดบริเวณหนึ่งในเขตเมืองท่าที่การขนถ่ายสินค้าเข้าและสินค้าออกไม่ต้องเสียภาษี
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ