คำว่า ' เมืองด่าน ' ( N )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า frontier
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : border town
คำที่คล้ายกัน : เมืองหน้าด่าน, เมืองชายแดน
ตัวอย่างประโยค : ลพบุรีเดิมมีฐานะเป็นเมืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาชื่อเมืองอินทร์บุรี โดยเป็นเมืองด่าน
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ