คำว่า ' เมื่อกี้นี้ ' ( ADV )

   

ในภาษาอังกฤษใช้คำว่า just now
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นๆที่มีความหมายเหมือนกัน : a moment ago; just a moment ago; a short while ago
คำที่คล้ายกัน : เมื่อตะกี้, เมื่อครู่นี้, เมื่อกี้
ตัวอย่างประโยค : เขาเพิ่งกลับไปเมื่อกี้นี่เอง
ความหมายภาษาไทย : เพิ่งล่วงไป, เพิ่งผ่านไป
คำศัพท์น่ารู้

ตัวอักษรไทย ก - ฮ